طراحی سربرگ فروشگاه اینترنتی دونامال
08/18/2018

سربرگ و ست اداری شرکت تک دیتا

این ست اداری شامل سربرگ a4 و a5 ، کارت ویزیت، کاغذ یادداشت و سایر اقلام می شود که پس از طرح های مختلف این طرح مورد تایید قرار گرفت. این طرح همراه با لوگو اصلی شرکت همزمان طراحی و در قطعات مختلف چاپ گردید.