طراحی سربرگ فروشگاه اینترنتی دونامال

سربرگ و ست اداری شرکت تک دیتا
08/18/2018
کارت ویزیت لمینت مات
کارت ویزیت تک دیتا
08/18/2018

طراحی سربرگ فروشگاه اینترنتی دونامال

سربرگ فروشگاه اینترنتی دونامال که پس از چند طرح اولیه  سرانجام این طرح مورد تایید قرار گرفت. این سربرگ برای مکاتبات اداری این فروشگاه طراحی شده و بر روی کاغذ 40گرم و در تیراژ 2000عدد چاپ گردید.